Pismo do Prezydenta Miasta Gdańska Pawła Adamowicza w sprawie planów zagospodarowania działki przy ul. Rycerskiej - terenu dawnego grodu gdańskiego i miejsca lokalizacji zamku krzyżackiego.