Numer działki: Działka 163/9. Obr. Chmieleniec
Termin: 11-12.07.2017r
Wymiary: 14,35x9,4m (powierzchnia 135m2)
Opis: Wykopaliska wyprzedzające budowę domu jednorodzinnego mieszkalnego.
Inwentarz: 4 obiekty (2 paleniska, 2 o nieokreślonej funkcji). Brak materiału zabytkowego.