Nowe badania nad epoką kamienia w okolicach Jeziora Biržulis na terenie zachodniej Litwy

Referaty
Termin: 2017-09-18 13:00

Miejsce: Sala odczytowa Muzeum Archeologicznego w Gdańsku  |  Miejscowość: Gdańsk, Polska

Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich oddz. w Gdańsku i Muzeum Archeologiczne w Gdańsku zapraszają na wykład Prof. dr hab. A.Butrimasa i prof. M.Irsenasa – archeologów pracowników  Akademii Sztuk Pięknych w Wilnie oraz T. Rimkusa i G. Slaha – doktorantów  na Wydziale Archeologii Uniwersytetu w Kłajpedzie pt. Nowe badania nad epoką kamienia w okolicach Jeziora Biržulis na terenie zachodniej Litwy. 

Kompleks stanowisk archeologicznych odkrytych nad jeziorem Biržulis należy do ważnych stanowisk archeologicznych na terenie Litwy datowanych na okres mezolitu i neolitu. Odkryte  pochówki ludzkie z wyposażeniem min. w kolie z zębów zwierzęcych pozwoliły na wykonanie szczegółowych analiz antropologicznych i uzyskanie danych o obrządku pogrzebowym  mieszkańców Litwy w epoce kamienia. Materiał ceramiczny i krzemienny oraz nowe datowania C- 14  są istotnym wkładem autorów badań w poznanie epoki kamienia na terenie zachodniej Litwy. 

 

Addres
Mariacka 25/26
80-833 Gdańsk, Polska

 

Mapa


 

Lista terminów (Strona szczegółów wydarzenia)


  • 2017-09-18 13:00

Wspierane przez iCagenda