Archeologiczne dziedzictwo Pustyni Bayuda w Sudanie

Referaty
Termin: 2017-12-14 12:00

Miejsce: Sala odczytowa Muzeum Archeologicznego w Gdańsku  |  Miejscowość: Gdańsk, Polska

Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich/Oddział w Gdańsku Muzeum Archeologiczne w Gdańsku zapraszają na wykład Dr hab. Henryka Panera  pt. Archeologiczne dziedzictwo Pustyni  Bayuda w Sudanie. 

Pustynia Bayuda zajmuje obszar blisko 140 000 km2 i leży pomiędzy Chartumem i tzw. wielkim zakolem Nilu na południe od Pustyni Nubijskiej z która wspólnie zamykają Saharę od strony wschodniej. Najbardziej czytelne w jej krajobrazie są trzy ogromne wadi:  tj. Wadi Abu Dom zamieszkałe przez plemię Hassanija, oraz Wadi Muqaddam i Wadi El Melik – zamieszkałe przez plemiona Hawwawir i Kabbabish, które nieustannie wędrują pomiędzy tymi dwoma ostatnimi miejscami.

Aż do końca XX wieku Bayuda, poza nielicznymi wyjątkami nie była systematycznie badana przez archeologów. W roku 1997 ekipa brytyjskich archeologów przeprowadziła badania powierzchniowe na trasie planowanej drogi z Chartumu do Ed Debby, rejestrując 192 stanowiska na odcinku 237 km.W ostatnich latach głośne stało się też odkrycie przez Tima Kendala miasta meroickiego w miejscu zwanym Al Merach.  Czas jego funkcjonowania określono na V-VI w p.n.e. Od roku 2009 rozpoznanie pustyni prowadzili gdańscy archeolodzy a od roku 2010 obszar Wadi Abu Dom jest szczegółowo badany przez archeologów z uniwersytetu w Munster. Kilka ostatnich sezonów trwały też prace prowadzone przez Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW na terenie klasztoru chrześcijańskiego w Ghazali.

Obecnie dziedzictwo archeologiczne Pustyni Bayuda jest zagrożone zniszczeniem na skutek szeroko zakrojonych prac ziemnych prowadzonych przez poszukiwaczy złota.

 

Addres
Mariacka 25/26
80-833 Gdańsk, Polska

 

Mapa


 

Lista terminów (Strona szczegółów wydarzenia)


  • 2017-12-14 12:00

Wspierane przez iCagenda