Warunki niezbędne dla uzyskania zgody na prowadzenie prac wykopaliskowych zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 4 listopada 2015 roku – „W sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru oraz badań archeologicznych” (Dz. U. z 2015 r., poz. 1789).

Numer działki: 163/10, obr. Chmieleniec
Termin: 10.04.2018r.
Wymiary: 8,44x14,09m (powierzchnia 119m2)
Opis: Wykopaliska wyprzedzające budowę domu jednorodzinnego mieszkalnego
Inwentarz: 7 obiektów. Ceramika naczyniowa z 6 obiektów
Numer działki: 163/5. Obr. Chmieleniec
Termin: 10-17.08.2017 r.
Wymiary: 12,7x23,5m (powierzchnia 300m2)
Opis: Wykopaliska wyprzedzające budowę domu jednorodzinnego mieszkalnego
Inwentarz: 9 obiektów (4 dołki posłupowe, 5 palenisk). Ceramika naczyniowa w obiektach i w humusie