Numer działki: 200, 201/3 i 201/7, obr. 90
Numer stanowiska: AZP 12-44/156; Gdańsk 39
Inwestor: RIDA GDAŃSK Sp. z o.o. ul. Chłodna 51 00-867 Warszawa
Termin: 29.11.2016r. – 26.04.2017r
Opis: Wykopaliska wyprzedzające budowę budynku mieszkalno-biurowego
Inwentarz: szamba i beczki drenażowe; tylne trakty kamienic i oficyn położonych wzdłuż południowej pierzei ul. Heweliusza (Baumgartsche Gasse) i dzisiejszego zaułka (Kumst Gasse, potem St. Bartholomai Gasse)/ Latryny głównie z XVIIw. i XVII/XVIIIw.. Relikty murowane były datowane na XVII-XXw.
Zabytki: głównie naczynia ceramiczne, kafle piecowe i naczynia szklane. Badania te były kontynuacją badań przeprowadzonych przez Muzeum Archeologiczne w Gdańsku w latach 1999-2000. Wyniki tych badań publikowane były w materiałach z XIII Sesji Pomorzoznawczej, wol. 2, Gdańsk 2003 (artykuł Macieja Szyszki i Roberta Krzywdzińskiego).
Zdjęcie 1:
Zdjęcie 2:
Zdjęcie 3:
Zdjęcie 4: