Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich Oddział w Gdańsku 

Adres: ul. Mariacka 25-26  80-958 Gdańsk

Adres do korespondencji: ul. Chmielna 53  80-748 Gdańsk

Podstawowe dane finansowo-organizacyjne

NIP    5833166218     Regon   192971312       KRS   0000498734 

 

Zarząd

Prezes – Olgierd Felczak,  Starszy Kustosz  Kierownik  Działu Epoki Kamienia w Muzeum Archeologicznym w Gdańsku

Wiceprezes – dr Grażyna Nawrolska  Rzeczoznawca Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego ds. archeologii

Wiceprezes – dr hab. Henryk Paner, Kustosz dyplomowany, Kierownik Oddziału Afrykanistycznego w Muzeum Archeologicznym w Gdańsku

Skarbnik – Zdzisława Ratajczyk, Starszy Kustosz, Kierownik Działu Średniowiecza w Muzeum Archeologicznym w Gdańsku

Sekretarz – Aleksander Kwapiński, Firma archeologiczna – „Signum”.

 

Komisja Rewizyjna

Elżbieta Choińska-Bochdan – Przewodnicząca

Joanna Jarzęcka-Stąporek – Członek Komisji

Katarzyna Ślusarska – Członek Komisji